آزمایشگاه دبی سنجی و جریان سیالات(فلو)

1/6
آزمایشگاه دبی سنجی و جریان سیالات(فلو)

آزمایشگاه

 

2/6
آزمایشگاه دبی سنجی و جریان سیالات(فلو)

آزمایشگاه

  

3/6
تنظیم

آزمایشگاه


4/6
تنظیم

آزمایشگاه

 

5/6
DSC_0844.jpg

آزمایشگاه

 

6/6
DSC_0840-e1570065077344.jpg

آزمایشگاه